| 2014 | styczeń

 • ISTOTA ROZUMOWANIA

  Istota ich rozumowania sprowadza się do określenia optimum wydatków na reklamę i stwierdzenia, jak odohylenia od owego optimum kształtują z kolei sprzedaż i zyski. Zreferowane przykłady rozwiązań stanowią niewątpliwe osiągnięcia metodyczne w tej dziedzinie, chociaż jednocześnie wymagają spełnienia wielu warunków, trudnych do dotrzyma­nia w działalności przedsiębiorstw. Istnieje wiele narzędzi aktywizacji sprzedaży poza samą reklamą, przy…

  Read More
 • ZAKRES STOSOWANIA ŚRODKÓW

  Współczesny marketing zna wiele pozarekltmowych narzędzi aktywizacji rynku stosowanych wobec ostatecznego użytkownika (tabl. 15). Można do nich zaliczyć przede wszystkim: bezpłatne próbki konsumenckie, kupony, pokazy i demonstracje produktu w domu konsumenta, przecena towarów, premie, konkursy, sprzedaż z bonifikatą, wystawy, targi, kiermasze. Zakres stosowania tych środków był opisywany wielokrotnie w literaturze, a także w niniejszej pracy…

  Read More
 • UZYSKANIE REZULTATÓW

  Uzyskanie rezultatów pozytywnych zazwyczaj upoważnia przedsiębiorstwo do włączenia analizowanego przedsięwzięcia do następnego progra­mu działań. Istota badań nad skutecznością stosowania pozareklamowych narzędzi aktywi­zacji sprowadza się do udzielenia odpowiedzi na następujące pytania:_ czy należy w ogóle podejmować akcje związane ze stosowaniem tych narzędzi? które ze stosowanych narzędzi przynoszą w konkretnych przypadkach najwyższe rezultaty?     Odrębnym zagadnieniem są…

  Read More

Archiwa

Różne