Breaking News
 | 2014 | styczeń

 • people in busy city street
  Marketing

  BADANIA REAKCJI

  Badania reakcji potencjalnych odbiorców na różne rodzaje reklamy mają również swoje ograniczenia: nie pozwalają stwierdzić, jak długo dane działanie reklamowe zostanie zapamiętane. W związku z tym przeprowadza się różnego typu testy pa­mięciowe, np. pokazuje się przez kilka sekund nowy rodzaj reklamy, a następnie zapytuje respondenta, co z przedstawionej reklamy zapamiętał. Tego rodzaju badania mogą być…

  Read More
 • black and silver laptop computer
  Marketing

  ISTNIEJĄCE ZALEŻNOŚCI

  Istnieje — jak wiadomo —’ Zależność między stop­niem zaufania konsumentów a skutecznością informacyjną reklamy. Dlatego też prowadzi się liczne badania, na podstawie których próbuje się określić skalę zaufania konsumentów w stosunku do działań przedsiębiorstw w tej dziedzinie. Wyniki tego typu badań, uzyskane na podstawie badań ankietowych w RFN przedstawia .W pewnych sytuacjach skutki reklamy mogą…

  Read More
 • person using microsoft surface laptop on lap with two other people
  Marketing

  DROGA PRZEDSIĘBIORSTWA

  Tą drogą przedsiębiorstwa może także zbadać skuteczność różnych ogłoszeń rekla­mowych i innych stosowanych środków. Taka możliwość istnieje wówczas, gdy w ogłoszeniach reklamowych stosowany jest pewien system kodów, tzn. ogłoszenie jest układane w taki sposób, że według odpowiedzi na nie — nadsyłanych przez odbiorców — można ustalić, z jakiego czasopisma wzięto adres reklamującej się instytucji. Do…

  Read More

Archiwa

Różne