Breaking News
 | 2009 | styczeń

 • person using MacBook Pro
  Inne tematy

  KULMINACYJNY PUNKT

  Kulminacyjnym punktem „tępienia kotów” jest ich pasowanie na starszego  ucznia. Respondenci zapytani o ten obrzęd stanęli przed trudnym wyborem. Pada­ły pytania „O którym mamy pisać?” – o tym formalnym w auli, czy o niefor- malnym w ubikacji. 57% odpowiedziało, że nie zna tego zwyczaju. 16% badanych ustosunkowało się do oficjalnego pasowania na ucznia. Pozostałe 27%…

  Read More
 • man teaching woman while pointing on gray laptop
  Inne tematy

  ZGODNIE Z TEORIĄ

  Zgodnie z teorią adaptacji, życie i rozwój organizmu zależy od umiejętności dostosowywania się do otoczenia. Życie człowieka to także wypadkowe wielu pro­cesów adaptacyjnych: wewnątrzustrojowych i środowiskowych.Młodzieży przekraczającej próg dojrzewania fizycznego, próbującej dosto­sować się do zmian biofizycznych, coraz skuteczniej utrudnia się adaptację psychofizyczną. Wiek dojrzewania (burza wewnątrzustrojowa) nakłada się w czasie z koniecznością zmiany środowiska szkolnego…

  Read More
 • man in gray sweatshirt sitting on chair in front of iMac
  Inne tematy

  DUŻY ODSETEK BADANYCH

  Tępienie „kotów” odbierane było przez respondentów jako coś bardzo poniżającego – tak sądziło 29%, 25% czuło się zastraszone, 2 oso­by (2%) z tego powodu czuły się załamane psychicznie, dla 6 osób (6%) była to fajna zabawa. Pozostałym 38% fakt ten był zupełnie obojętny – podawano wówczas przypuszczalny stan odczuć ,ja bym się postawił”. 85% badanych…

  Read More

Archiwa

Różne