Breaking News
 |  | 

Inne tematy

RÓŻNICE POD WZGLĘDEM WSPARCIA

img-responsive

Okazuje się, że przynależność do grupy zarówno o charakterze przestępczym, jak i mcprzestępczym. nie różnicuje pod względem wielkości dostarczanego swoim członkom wsparcia informacyjnego, instrumentalnego i wartościującego.Różnicuje natomiast pod względem wsparcia emocjonalnego. Młodzież dostosowana społecznie otrzymuje więcej wsparcia emocjonalnego niż mło­dzież nieprzystosowana. Różnica ta wynika prawdopodobnie z bardziej totali­tarnego charakteru grup przestępczych. (Grupy te posiadają więcej cech orga­nizacji totalitarnych, w organizacjach o charakterze totalitarnym preferuje się głównie siłę, twardość, bezwzględność, a nie wrażliwość, uczuciowość.Przyjrzyjmy się teraz jak różnią się pod względem otrzymywanego wspar­cia chłopcy niedostosowani społecznie należący do świata przestępczego chłopcy niedostosowani społecznie nie należący do żadnych grup.

roznice-pod-wzgledem-wsparcia

ABOUT THE AUTHOR

Witaj na moim portalu dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i modelarstwa które od lat jest moją pasją. Zapraszam do czytania !