Breaking News
 | 2008 | styczeń

 • man teaching woman while pointing on gray laptop
  Inne tematy

  WZROST NEGATYWNYCH ZJAWISK

  Jak słusznie stwierdza prof. E. Bielicki, na całym świecie w ostatnich latach ujawnia się wzrost negatywnych zjawisk społecznych. Pociąga to w skutku wzrost badań tych zjawisk. Przedstawiciele różnych dyscyplin naukowych coraz szerzej włączają się do poznawania tych zjawisk i proponowania środków zaradczych. Również w Rosji okresu transformacji systemowej naukowcy różnych dys­cyplin, w tym socjolodzy, psycholodzy, pedagodzy,…

  Read More
 • group of people using laptop computer
  Inne tematy

  PRZEZ DŁUGI CZAS

  Z uwagi na fakt, iż państwo to przez niezwykle długi okres podlegało reżimowi totalitarnemu, nie pozwa­lającemu na absolutnie żadne działania indywidualne, a jednocześnie w spo­sób niezwykle brutalny niszczącemu osobowość jednostki, w chwili obecnej przeżywa bardzo intensywny proces powstawania różnego rodzaju młodzie­żowych grup nieformalnych. Słynna reżimowa „urawniłowka” – zrównanie nie tylko wszystkich obywateli pod względem osobowościowym,…

  Read More
 • three men sitting while using laptops and watching man beside whiteboard
  Inne tematy

  TRUDNE LOSY MŁODZIEŻY

  Ujawniono bowiem publicznie, że nieprawdą jest, iż w Rosji zjawi­ska te nie mają miejsca. To, co aktualnie wydaje się bulwersujące dla dawnych obywateli radzieckich, staje się przedmiotem ich zaangażowanych dyskusji i kon­kretnych działań. Do niedawna odważnie formułowane myśli i programy prze­mian społeczno-ekonomicznych i kulturalno-oświatowych mogły być jedynie for­mułowane w stowarzyszeniach i ugrupowaniach nieformalnych.Obecnie, kiedy następują…

  Read More
 • person using microsoft surface laptop on lap with two other people
  Inne tematy

  KONFLIKTY MIĘDZY POKOLENIAMI

  Narastają konflikty pomiędzy młodym a starszym pokoleniem, powstają coraz to inne grupy nieformalne, często przejawiające zachowania agresywne wobec społeczeństwa. Coraz częściej mają miejsce konflikty tych grup z przedstawicielami prawa, tradycyjnymi instytucjami ochrony porządku publicznego. Dawna pedagogika, nastawiona na zaprzeczanie wszelkiemu indywidualizmowi zarówno w szkole, jak i w domu rodzinnym, skompromitowała się, zaostrzyła tylko młodzieńczy nihilizm….

  Read More
 • person writing on white paper
  Inne tematy

  POZOSTAWIENI SAMI SOBIE

  Młodzi ludzie bardzo często pozostawiani są sami sobie. Bak zaintereso­wania ich problemami rodzi protest i agresję, chęć zwrócenia na siebie uwagi, czego wyrazem jest często zrzeszanie się w grupy nieformalne, kontrakultury, podkultury młodzieżowe .Na młodych ciążą niejednokrotnie skutki gwałtownego przechodzenia od pańs­twa totalitarnego do demokracji. Taki charakter zmian oznacza powstanie w życiu społecznym wielu osobliwości,…

  Read More

Archiwa

Różne