Breaking News
 | 2016 | styczeń

  • monitor screengrab
    Marketing

    WIELKOŚĆ ZBIOROWOŚCI

    Wielkość zbiorowości próbnej zależy od przedmiotu badania, od założonej dokładności wyników badania, ustalonej liczby kryteriów podziału próby i zbiorowości generalnej, długości okresu, w którym ma się odbyć badanie i wielkości środków przeznaczonych na badania. Przyjmuje się normalnie, że zbiorowość ta nie musi być duża, gdyż przy starannym doborze jednostek można na podstawie danych uzyskanych z…

    Read More

Archiwa

Różne