| 2016 | styczeń

 • WIELKOŚĆ ZBIOROWOŚCI

  Wielkość zbiorowości próbnej zależy od przedmiotu badania, od założonej dokładności wyników badania, ustalonej liczby kryteriów podziału próby i zbiorowości generalnej, długości okresu, w którym ma się odbyć badanie i wielkości środków przeznaczonych na badania. Przyjmuje się normalnie, że zbiorowość ta nie musi być duża, gdyż przy starannym doborze jednostek można na podstawie danych uzyskanych z…

  Read More

Archiwa

Różne

 • PRAKTYCZNE SPOJRZENIE
  Ten nóż trze­ba będzie przystawić również do opasłego i sytego …
 • PRZYNALEŻNOŚĆ DO GRUP WŚRÓD MŁODZIEŻY
  Rodzina o pozytywnej więzi emocjonalnej zaspokaja podstawowe potrzeby psychiczne swoich …
 • UCZESTNICTWO W PACZCE
  Uczestnictwo w paczce przyspiesza rozwój społeczny młodzieży i zaspokaja potrzebę …
 • DOBÓR LOSOWY
  Losowy dobór próby pozwala uniknąć systematycznego zniekształcenia wyników badania, umożliwia …
 • WAŻNE INFORMACJE
  Ważnymi informacjami wewnętrznymi jest własna statystyka i sprawozdawczość przedsiębiorstwa zawierająca …