Breaking News
 |  | 

Inne tematy

BRAK POWIĄZAŃ SPOŁECZNYCH

img-responsive

Brak powiązań społecznych przyczynia się do spadku odporności na sytu­acje trudne. Inni ludzie, ważni dla nas, z którymi jesteśmy w pozytywnych in­terakcjach, pomagają nam przetrwać bez zaburzeń wiele ciężkich przeżyć. Oso­by udzielające wsparcia pomagają jednostce w mobilizacji jej psychicznych możliwości i opanowaniu emocjonalnych trudności, a także w regeneracji sił.Ze względu na rozwój i samorealizację najcenniejsze są takie kontakty z o- sobą udzielającą pomocy, w których zwiększa się zdolność do pomagania sa­memu sobie. Przynależność do grup społecznych i zaangażowanie na rzecz tych grup a poczucie alienacji Wydaje się, że wymienione próby minimalizacji osamotnienia nie będą na dłuższą metę skuteczne, jeżeli jednostka pozostanie poza nurtem życia spo­łecznego. Wielu badaczy  podkreśla, że sytuacje trudne, traumatyczne, lepiej są znoszone przez ludzi, jeżeli czują się oni „zakorzenieni” we własnych sie­ciach społecznych. Zdaniem Caplana sieci te zapewniają: dopływ informacji dotyczących tego, czego inni się po nich spodziewają, oparcie i pomoc w re­alizacji celów oraz odpowiedni system nagród.

brak-powiazan-spolecznych

ABOUT THE AUTHOR

Witaj na moim portalu dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i modelarstwa które od lat jest moją pasją. Zapraszam do czytania !