Breaking News
 |  | 

Marketing

ZŁOŻONY PROCES

img-responsive

Jest to złożony proces psychologiczny, przez który przechodzi każda jednostka od chwili uzyskania informacji o innowacji aż do jej akceptacji, przy czym pod pojęciem akcep­tacji rozumie się decyzję o regularnym używaniu nowego produktu. Spoglądając z tego punktu widzenia zauważamy dość znaczne zróżnicowanie społeczeństwa w zakre­sie skłonności do innowacji.W badaniach marketingowych nad akceptacją nowych wyrobów podejmuje się próby klasyfikacji konsumentów z punktu widzenia ich reakcji na nowe produkty. Proces reagowania na nowy produkt jest zróżnicowany w poszczególnych grupach społecznych i odpowiednio w czasie.

zlozony-proces

ABOUT THE AUTHOR

Witaj na moim portalu dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i modelarstwa które od lat jest moją pasją. Zapraszam do czytania !