Breaking News
 | 2015 | styczeń

  • man in gray sweatshirt sitting on chair in front of iMac
    Marketing

    ZAWIŁOŚĆ I ZŁOŻONOŚĆ

    Zawiłość i złożoność innowacji, a w związku z tym trudność w jej zrozumieniu i zastosowaniu; im bardziej jest skomplikowany nowy produkt w porównaniu z poprzednim, tym trudniej jest akceptowany. rozdzielność procesu akceptacji innowacji, czyli stopień możliwości wypróbowa­nia nowego produktu w ograniczonym zasięgu; je t to szczególnie ważne dla tych, którzy pierwsi nabywają nowy produkt, gdyż ryzykują…

    Read More

Archiwa

Różne