Breaking News
 | 2012 | styczeń

 • SEO text wallpaper
  Inne tematy

  NIEBEZPIECZNE ZAGROŻENIE

  Jest najbardziej niebezpieczne zagrożenie dla dzieci i młodzieży obecnego po­kolenia doby postkomunistycznej. W sytuacji gwałtownych przemian, jakie dokonały się w ostatnich latach we Wschodniej Europie, w tym także w Polsce, która była ich inicjatorem, pojawia się wiele nowych cech społecznie niepożądanych oraz wiele zagrożeń szczególnie niebezpiecznych dla młodego pokolenia. Zagrożenia te w dużej mierze są dziedzictwem…

  Read More
 • blue Work Harder neon signage
  Inne tematy

  CYWILIZACJA NIENAWIŚCI

  Masowo produkowały broń, niszczyły środowisko ekologiczne. Ten rozwój cywilizacji prowadził do pato­logii społecznej i zagłady ludzi stojących poza tymi systemami lub usiłujących walczyć z nimi. To była cywilizacja nienawiści, w której ginęły miliony ludzi w więzieniach, obozach koncentracyjnych, w łagrach i obozach śmierci. Działo się to nie tylko w okresie wojny, lecz także w okresach…

  Read More
 • person holding ballpoint pen writing on notebook
  Inne tematy

  DOTKNIĘCIE DZIEDZICTWEM

  Zamiast człowieka z gatunku „homo sapiens”, człowiek końca XX wieku dopracował się gatunku „homo sovieticus”, „homo ledwo sapiens”, człowieka z nerwicą więzienną, nerwicą łagru, wyalienowanego, poniżonego, zastraszonego, odartego z poczucia godności, niewolnika pragną­cego za wszelką cenę tylko przetrwać – wojnę, kolejne kryzysy społeczne, polityczne, przetrwać dyktatorów i ekipy rządzące. Przez 50 lat przeżywali­śmy epidemię usypiania…

  Read More
 • person using MacBook Pro
  Inne tematy

  SPUSTOSZENIE MORALNE

  Zdeprawowanie i spustoszenie moralne odziedziczone po wspomnianych dwócłi systemach nie mogło nie pozostawić negatywnych skutków na młodym poko­leniu. Dziś dopiero wyraźniej ujawniają się ich skutki – poczucie bezsensu, zagubienie, brak motywacji do życia, poczucie izolacji, relatywizm norm, nie­ufność, dzieci niechciane, poczucie sieroctwa, podejrzliwość, wandalizm, brutalizm, agresja itp. Obecnie obserwuje się nowe niebezpieczeństwo i nowe zagrożenia wobec…

  Read More

Archiwa

Różne