Breaking News
 | 2015 | styczeń

 • woman placing sticky notes on wall
  Marketing

  POSTAWY KONSUMENTÓW

  Postawy konsumentów ulegają bowiem zmianom, nie wystarczy więc jednorazowe ich zbada­nie, konieczne jest wielokrotne, periodyczne powtarzanie tych badań z tą samą grupą jednostek, aby porównać zmiany postaw konsumentów. Organizację i prowadzenie badań panelowych powierza się wyspecjalizowanym jednostkom i agencjom zajmu­jącym się badaniami rynku. Podejmują one badania na zamówienie swoich stałych lub jednorazowych zleceniodawców, którzy jednocześnie…

  Read More
 • person using microsoft surface laptop on lap with two other people
  Marketing

  PANEL PUNKÓW SPRZEDAŻY DETALICZNEJ

  W ostatnich latach w coraz większym zakresie wykorzystuje się panele w punktach sprzedaży detalicznej. Tego rodzaju panel obejmuje grupę punktów sprzedaży de­talicznej, którą dobiera się metodą reprezentacyjną do wielokrotnych badań powta­rzanych w regularnych odstępach czasu, z reguły o tym samym zakresie przedmioto­wym. Czasem program badań może być zmieniany w tym sensie, że oprócz elementów stale…

  Read More

Archiwa

Różne