Breaking News
 |  | 

Inne tematy

PSYCHOLOGICZNY OPTYMIZM

img-responsive

I na koniec nieco psychologicznego i pedagogicznego optymizmu. Okazuje się m.in. z badań nad rozwojem spoleczno-moralnym człowieka (w tym dzieci młodzieży), że rola napięć i konfliktów, a nawet stresów występujących w naszym życiu może być korzystna. Wszakże pod jednym warunkiem. Otóż pozytywne rozwiązywanie konfliktów, np. na poziomie ufności i nieufności, inicjatywy i poczucia winy, intymności i izolacji – oznacza osiąganie wyższych poziomów rozwoju i zdrowsze przystosowanie społeczne . Negatywne do­świadczenie w poszczególnych stadiach życia i trudności w przezwyciężaniu konfliktów łączą się z regresem osobowości, osłabieniu „ego”, tworzeniu ne­gatywnej tożsamości i nieprzystosowaniem społecznym.

psychologiczny-optymizm

ABOUT THE AUTHOR

Witaj na moim portalu dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i modelarstwa które od lat jest moją pasją. Zapraszam do czytania !