|  | 

Młodzieżowe podkultury

W OPARCIU O OPISY

W oparciu o incydentalne opisy zdarzeń zaczerpniętych z publicystyki pra­sowej z roku 1994, analizy dotychczasowych badań empirycznych – w tym własnych – można szkicowo nakreślić następujące ustalenia w tym względzie:Grupy nieformalne – o charakterze destruktywnym – których celem jest zastraszanie i terroryzowanie słabszych, pojawiły się od pewnego czasu ; w różnych typach szkól a także w szkołach specjalnych. W badanych przez nas zespole szkól są to grupy 3-6 osobowe. Najważniejszą rolę spełniają chłopcy, a dziewczęta realizują czynności pomocnicze (wabienie i nagonka „kotów”)] Dobór uczniów do grup nieformalnych jest celowy. Najbardziej po­żądane cechy to: brutalność, agresja, odwaga, wulgaryzm w odnoszeniu się do rówieśników, lekceważenie nauczycieli i szkoły.

w-oparciu-o-opisy

ABOUT THE AUTHOR

Witaj na moim portalu dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i modelarstwa które od lat jest moją pasją. Zapraszam do czytania !