Breaking News
 | 2014 | styczeń

 • person using MacBook Pro
  Inne tematy

  ZACHOWANIA DOTYCZĄCE GRUP

  Wypada też podkreślić, iż jeżeli pewne zachowania dotyczą całych grup uczniów, wtedy niezwykle trudno o ustalenie winy, a zatem także od­powiedzialności rzeczywistych sprawców. Kryją się oni bowiem za parawa­nem grupy, której członkowie albo „niczego nie widzieli”, albo „niczego nie słyszeli”, albo też „zupełnie stracili pamięć”. Zdaje się, że dziś mamy do czy­nienia z wzrostem tendencji…

  Read More
 • white and pink digital device
  Inne tematy

  NIEKTÓRZY BADACZE

  ,Idzie tu o pewną gotowość do zachowania, które będzie szkodziło innym. Niektórzy badacze używając pojęcia „zachowanie agresywne” na ogół odnoszą je do czynów, w których celem agresora jest skrzywdzenie lub zniszczenie ofiary . Są auto­rzy, którzy twierdzą, że agresja i przemoc dają władzę w grupie nieformalnej, bowiem powodują wymuszone podporządkowanie. W negatywnych podkultu­rach młodzieżowych daje…

  Read More

Archiwa

Różne