Breaking News
 | 2013 | styczeń

 • assorted-color social media signage
  Inne tematy

  WYCHOWANIE MŁODYCH POKOLEŃ

  Wiadomo powszechnie, iż także w społeczeństwie polskim lat siedemdzie­siątych i osiemdziesiątych oraz na przełomie następnej dekady zaznaczył się silnie kryzys szeroko pojętych warunków i efektów wychowawczych. Zamie­rzone cele wychowania pozostawały bowiem w wyraźnym dysonansie wobec realnie zaznaczających się zachowań osób lub grup (zwłaszcza młodzieży). Dysonans społeczny i wynikający z niego dysonans pedagogiczny, rozumiany jako brak…

  Read More
 • gray metal framed chalkboard with whatever it takes written
  Inne tematy

  DYSONANS SPOŁECZNY I WYCHOWAWCZY

  Dysonans spo­łeczny i wychowawczy zaznacza się także w postawach, zachowaniu się, aktual­nych pragnieniach, planach i aspiracjach społeczno-zawodowych młodzieży’.Oto niektóre konsekwencje teoretyczne i praktyczne wynikające z pedago­giki dysonansu społecznego:Konflikty, napięcia i dysonanse społeczne nie tylko są nieuniknione, ale stanowią przede wszystkim ważny czynnik zmian i postępu, wynikają z pod­stawowych potrzeb ludzkich i prowadzą do ich zaspokojenia,…

  Read More
 • person writing on white paper
  Inne tematy

  SZKOŁA I WYCHOWANIE

  Jednak szkołą i wychowanie nie były nigdy wolne od uczestnictwa w konfliktach socjalnych i politycznych, pomimo wysiłków wychowawców. Idzie jednak o to, aby zarówno w teorii pedago­gicznej, jak i w praktyce wychowawczej widzieć ich pozytywną rolę w kształtowaniu twórczych i w pełni rozwiniętych osobowości dzieci i mło­dzieży. W tym też sensie dla charakterystyki i regulacji…

  Read More
 • man wearing gray polo shirt beside dry-erase board
  Inne tematy

  NAUKI O WYCHOWANIU

  To właśnie nauki o wychowaniu, w tym również teoria wychowania, winny odpowiedzieć obecnie choćby na takie pytania:dlaczego zewnętrzne warunki, wydarzenia i sytuacje wyzwalają od­mienne doznania i przeżycia u różnych jednostek (łub grup) przy analo­gicznych sytuacjach zewnętrznych (ethos)?;czemu przypisać, że jednostki lub grupy ludzkie rozmaicie reagują i za­chowują się wobec innych osób, wydarzeń, spraw i zjawisk…

  Read More

Archiwa

Różne