Breaking News
 |  | 

Inne tematy

DYSKOMFORT EMOCJONALNY

img-responsive

Jak wynika z relacji uczonych rosyjskich zajmujących się problematyką młodzieżowych grup nieformalnych – kontrakultury młodzieżowej, przyczyny ich powstawania, struktury, zachowania i cechy działań są podobne do tego typu grup w innych krajach, również w Polsce. Dyskomfort emocjonalny mło­dzieży, brak pertpcktyw życiowych, formalizm działania instytucji państwo­wych, wzory zachodnie, powodują frustrację, budzą agresję . Młodzi ludzie w Rosji mają nadto wiele powodów, aby czuć się wyobcowanymi, a nawet niepotrzebnymi w społeczeństwie. Przez wiele lat zmuszano ich bowiem do hołdowania ideałom sprzecznym z wartościami ogólnoludzkimi, w chwili obec­nej mają możliwość dokonania porównań i wyboru. Wybory te niejednokrot­nie zbaczają na manowce agresji, kultu siły, a w rezultacie działań przestęp­czych. Z tego względu niezwykle ważnym staje się wypracowanie całkiem nowych metod i form pracy wychowawczej z młodzieżą, aby w dorosłe życie wkraczała bez negatywnych obciążeń.

dyskomfort-emocjonalny

ABOUT THE AUTHOR

Witaj na moim portalu dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i modelarstwa które od lat jest moją pasją. Zapraszam do czytania !