Breaking News
 | 2009 | styczeń

 • gray metal framed chalkboard with whatever it takes written
  Inne tematy

  PRZENIKANIE ZACHOWAŃ

  Wyraża się on. zdaniem 65% badanych, w sprawianiu różnorakich taidności nauczycielom (ubliżanie, wyzywanie, igno­rowanie nauczycieli, żartowanie z nich, grożenie, że skrzywdzą ich bądź bli­skich), stosunek bardzo lekceważący, pogardliwy, demonstracyjne wychodze­nie z lekcji, ze sprawdzianów, picie alkoholu podczas lekcji, dewastacja mie­nia szkolnego – ławki, krzesła itp. Młodzież pozornie podzieliła swe opinie na temat funkcjonowania tych grup. 59%…

  Read More
 • group of people walking near high-rise buildings
  Inne tematy

  DRUGIE ŻYCIE SZKOŁY

  Pojawiające się drugie życie szkoły zaczyna być coraz bardziej niepokojace. Przejawem tego jest między innymi zjawisko tępienia kotów, czyli utrudnia- e przystosowania do warunków szkolnych młodszym rocznikom przez star­czych kolegów. Zjawisko to jest ogólnie znane. 100% badanej młodzież)’ zna 4 rozumie pojęcie „kot” – nazwę przypisywaną pierwszoklasistom. Większość z nich zna także specyficzny slang, zawierający…

  Read More
 • woman placing sticky notes on wall
  Inne tematy

  W WIELU PRZYPADKACH

  Należy wyjaśnić, iż w wielu przy­padkach zachowania brutalne były kierowane w stosunku do osób o słabej kons­trukcji psychofizycznej i kierowane były najczęściej do chłopców.Grupa badanych poszkodowanych w pierwszej klasie jednomyślnie stwier­dziła, iż zachowania kierowane wobec nich były bardzo agresywne, upokarza­jące, niekiedy bestialskie. Okres znęcania się nad nimi trwał różnie – od mie­siąca do jednego roku…

  Read More

Archiwa

Różne