Breaking News
 | 2015 | styczeń

 • sittin people beside table inside room
  Marketing

  INGERENCJA ZE STRONY PROWADZĄCEGO

  Ingerencja ze strony prowadzącego wywiad jest minimalna, odpowiada on jednak za to, aby respondent ujawnił coś, co mogłoby wskazywać na motywy jego postępo­wania. Dlatego też osoba prowadząca wywiad powinna być zaopatrzona w przewodni­ki, które są w istocie zestawieniem spraw, jakie należy poruszyć w rozmowie z res­pondentem. Jest to przeważnie zestaw pytań, których jednak bezpośrednio nie…

  Read More
 • white and pink digital device
  Marketing

  JEDNA Z PODSTAWOWYCH GRUP

  Wypowiedzi wskazują przeważnie na duże zróżni­cowanie postaw i wzorców zachowania się nabywców. Poza tym próba respondentów przy zastosowaniu tej metody jest z reguły za mała do wyciągnięcia wniosków uogól­niających. Stąd też wyniki badań głębinowych powinny być przede wszystkim trak­towane jako wskazówki do dalszych badań. Jedną z podstawowych grup metod badawczych stosowanych w badaniach motywacyjnych są…

  Read More
 • five person by table watching turned on white iMac
  Marketing

  POZNANIE OSOBOWOŚCI

  Jest to więc poznawanie osobowości drogą pośrednią. „Projekcja” osobowości opiera się na założeniu, że oceniając innych ludzi (otoczenie, zdarzenia) respondenci przypisują im niektóre swoje cechy, nastroje. Najważniejsze z nich zostaną omówione poniżej.Najbardziej użyteczną i odpowiednią ze wszystkich technik projekcyjnyoh jest test uzupeł­niania zdań. Respondentowi daje się zestaw nie dokończonych zdań, odpowiednio dobranych 1     uszeregowanyoh. Mają…

  Read More
 • men and women having a meeting
  Marketing

  INNA TECHNIKA

  Inną techniką powszechnie stosowaną jest test skojarzeń słownych. Istotą tego testu jest podawanie przez badanego słów kojarzących się w jakiś sposób ze słowem wymienionym przez badającego. Przykład:kosmetyki — młodość, piękno, powab, kokieteria;proszki do prania czystość, zdrowie, higiena, praca w domu.W badaniach marketingowych test skojarzeń słownych jest stosowany przede wszystkim do badania wyobrażeń o  produkcie, znaku…

  Read More
 • group of people using laptop computer
  Marketing

  RÓŻNE CZYNNIKI

  W takich przypadkach najbardziej użyteczną techniką jest tzw. bateria do badania postaw. Można za jej pomocą oceniać różne czynniki oddziaływające na wzorce zachowań z punktu widzenia ważności, a także intensywności działania poszczególnych czynników. Bateria do badania postaw jest zestawieniem różnych twierdzeń, które mogą dotyczyć samego respondenta, innych ludzi, względnie produktów i usług. Taki zestaw przekazuje…

  Read More
 • 1
 • 2

Archiwa

Różne