Breaking News
 |  | 

Marketing

INGERENCJA ZE STRONY PROWADZĄCEGO

img-responsive

Ingerencja ze strony prowadzącego wywiad jest minimalna, odpowiada on jednak za to, aby respondent ujawnił coś, co mogłoby wskazywać na motywy jego postępo­wania. Dlatego też osoba prowadząca wywiad powinna być zaopatrzona w przewodni­ki, które są w istocie zestawieniem spraw, jakie należy poruszyć w rozmowie z res­pondentem. Jest to przeważnie zestaw pytań, których jednak bezpośrednio nie zadaje się respondentowi, gdyż powinien on mieć całkowitą swobodę wypowiadania się. Prowadzenie takiego wywiadu wymaga dużych umiejętności i doświadczenia praktycznego, gdyż na ogół trudno jest wydobyć od ludzi te informacje, które są istotne dla prowadzącego badania.

ingerencja-ze-strony-prowadzacego

ABOUT THE AUTHOR

Witaj na moim portalu dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i modelarstwa które od lat jest moją pasją. Zapraszam do czytania !