Breaking News
 |  | 

Marketing

TECHNIKA BADAŃ MOTYWACYJNYCH

img-responsive

Technika badań motywacyjnych daleko wykracza poza zadawanie bezpośred­nich pytań „dlaczego” określonej grupie respondentów. Badania motywacyjne są swego rodzaju sztuką uzyskiwania informacji na tego typu pytania bez zadawania pytań bezpośrednich. Chodzi zatem o wykorzystanie pośrednich sposobów uzyski­wania odpowiedzi na pytania. W tym celu stosuje się zestaw subtelnych technik dla zdobycia drogą pośrednią pożądanych informacji. Do tych technik zaliczamy: a)  wywiad głębinowy, b) techniki projekcyjne.W wywiadzie głębinowym respondentowi zostawia się całkowitą swobodę wy­powiedzi bez ograniczeń narzuconych normalnie przez kwestionariusz ankietowy.

technika-badan-motywacyjnych

ABOUT THE AUTHOR

Witaj na moim portalu dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i modelarstwa które od lat jest moją pasją. Zapraszam do czytania !