Breaking News
 | 2010 | styczeń

 • three people sitting in front of table laughing together
  Inne tematy

  WŚRÓD WIELU POTRZEB

  Założono, że wśród wielu potrzeb ludzkich potrzeba samorealizacji nie jest mniej znacząca od innych i może ukierunkowywać aktywność jednostki (por. A. Kamiński, 1980, s.48-49). Przyjęto też, że rozwój potrzeby samo­realizacji oraz jej zaspokajanie są zdeterminowane wieloma uwarunkowania­mi, między innymi etapem i poziomem rozwoju biopsychospolccznego jed­nostki i jej aktywnością. Nie bez znaczenia w rozwoju i zaspokajania…

  Read More
 • man wearing headphones while sitting on chair in front of MacBook
  Inne tematy

  WIELE UWARUNKOWAŃ

  Wiele więc uwarunkowań biopsychospołeczno-kulturowych partycypuje w rozwoju i zaspokajaniu potrzeby samorealizacji u jednostki ludzkiej i mogą one zawierać różne subiektywne stymulatory, w których samourzeczywist- nienie może być realizowane achowaniach nieakceptowanych przez więk­szość społeczeństwa .Analizując warunki życia i rozwoju objętych badaniami uczniów dręczących „koty”, wyodrębniono czynniki zwiększające ryzyko nieprawidłowej samoreali­zacji w najbliższym otoczeniu społecznym, mogące w…

  Read More

Archiwa

Różne