Breaking News
 |  | 

Inne tematy

TERAPIA ZAJĘCIOWA

img-responsive

Ponadto terapia zajęciowa stwarza nastolatkowi możliwość jakiegoś pasjonującego zajęcia, które może odwrócić jego uwagę od narkotyków, np. mu­zyka, amatorska twórczość artystyczna, sport, ćwiczenia medytacyjne w rodzaju zen itp. Chodzi o to, aby młody człowiek odkrył jakąkolwiek możliwą do za­akceptowania wartość, która mogłaby mu zastąpić narkotyk, stać się konkurencją dla środka odurzającego, wytwarzając w ten sposób swoisty „nałóg zastępczy”. Sprawą niezwykle ważną dla pomyślności działania odwykowego, nie tyl­ko w powyższym systemie likwidowania narkomanii, jest społeczność tera­peutyczna. Dopóki bowiem nie da się wytworzyć w zespole narkomanów po­trzeby oceniania sposobu życia i zachowania się jego członków oraz wzajem­nych stosunków między nimi, dopóty nie doprowadzi się do swobodnego i au­tentycznego wyrażania przez nich akceptacji lub potępienia konkretnych osób, dopóty wszelkie zbiorowe działania terapeutyczne nie przyniosą sukcesu.

terapia-zajeciowa

ABOUT THE AUTHOR

Witaj na moim portalu dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i modelarstwa które od lat jest moją pasją. Zapraszam do czytania !