Breaking News
 |  | 

Inne tematy

KONFLIKT W RÓŻNYCH FORMACH

img-responsive

Jednocześnie wydaje się, że dysonans społeczny i konflikt w różnych jego formach, a zwłaszcza skutki ich występowania, me zawsze muszą być sprzeczne z postulatami i celami wy­chowania. Bywa również tak, że niektóre elementy naturalnego ujawniania się konfliktów, a zwłaszcza ich planowa stymulacja i ukierunkowanie – mogą słu­żyć pełniejszej, szybszej i bardziej wszechstronnej realizacji celów wychowania.Z potocznych analiz, jak i częściowo cytowanych badań (głównie psycholo­gicznych i socjologicznych) wiadomo np., że określone rodzaje konfliktów mogą przyczynić się do ukształtowania jednostek aktywnych, potrafiących rozwiązywać problemy życia codziennego, odpornych na stresy, niepowodzenia, porażki, ludzi niezadowolonych z warunków, w jakich żyją, a jednocześnie umiejących i pragną­cych walczyć o inne, lepsze warunki oraz ludzi intensywnie zmieniających otacza­jącą ich rzeczywistość w kierunku postępu itd.

konflikt-w-roznych-formach

ABOUT THE AUTHOR

Witaj na moim portalu dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i modelarstwa które od lat jest moją pasją. Zapraszam do czytania !