Breaking News
 |  | 

Inne tematy

WNIOSKI NA PODSTAWIE BADAŃ

img-responsive

Prawdopodobnie grupy nieformalne o charakterze destruktywnym posiadają wię­cej cech grupy totalitarnej, która z jednej strony zmusza jednostkę do podporząd­kowania się sprecyzowanym regułom gry, zaś z drugiej strony stwarza sprecyzo­wane reguły, umożliwiające jednostce zdobycie uznania w grupie. Sądzę, że pro­blem ten wymaga jednak dalszych badań.Wnioski jakie można wysunąć na podstawie wyżej prezentowanych badań przedstawiają się następująco:Przynależność do grup nieformalnych wiąże się z poczuciem zakorzenienia, czyli małym poczuciem alienacji,Przynależność do grup nieformalnych o charakterze destruktywnym wiąże się z mniejszym wyalienowaniem niż przynależność do grup nieformalnych o charakterze konstruktywnym.Przynależność do grup nieformalnych o charakterze destruktywnym wiąże się z poczuciem zakorzenienia, a brak takiej przynależności z poczuciem alienacji.Przynależność do nieformalnych grup o charakterze konstruktyw­nym wiąże się z poczuciem zakorzenienia, a brak takiej przynależ­ności z poczuciem alienacji.

wnioski-na-podstawie-badan

ABOUT THE AUTHOR

Witaj na moim portalu dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i modelarstwa które od lat jest moją pasją. Zapraszam do czytania !