Breaking News
 |  | 

Inne tematy

ISTOTNY ELEMENT POSZUKIWAŃ

img-responsive

Istotnym elementem w poszukiwaniu sposobów zapobiegania samotności i uczucia wyobcowania u nastolatków są badania ukazujące trwałość zabu­rzeń emocjonalnych w dorosłym życiu.Badania prezentowane przez Ostrova  wykazują, że osoby, które nie miały większych problemów ze swoim życiem w wieku młodzieńczym, pozo­stały takimi wchodząc w świat dorosłych. Natomiast młodzi ludzie, którzy nie mogli znaleźć swego miejsca, rozstrojeni i wyobcowani ze środowiska, bardzo często pozostawali takimi w wieku dojrzałym. Badacze twierdzą, że często z takich niespokojnych, osamotnionych nastolatków wyrastają ludzie z poważ­nymi zaburzeniami psychicznymi.W obecnych czasach młodzież coraz częściej jest pozostawiana sama sobie ze swoimi problemami, gdyż rodzina jako podstawowa grupa wsparcia spo­łecznego, nie ma czasu dla swoich dzieci. Prowadzi to w wielu przypadkach do zachowań przestępczych i wykolejenia się społecznego oraz izolacji w za­kładach wychowawczych, poprawczych, a później penitencjarnych.

istotny-element-poszukiwan

ABOUT THE AUTHOR

Witaj na moim portalu dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i modelarstwa które od lat jest moją pasją. Zapraszam do czytania !