Breaking News
 |  | 

Marketing

PODSTAWA OBLICZEŃ

img-responsive

W tym przypadku kwantyfikuje się z reguły następujące wielkości:a)    zysk nadzwyczajny osiągnięty dzięki zastosowaniu danego środka aktywizacji,b)    dochód krańcowy otrzymany z przeprowadzonego przedsięwzięcia,c)     koszty danego przedsięwzięcia.Należy podkreślić, że w obu metodach newralgczną informacją, stanowiącą podstawę obliczeń, są dane o zakupach konsumentów, z których wyeliminować trzeba wielkości będące pochodną działania innych zdarzeń, np. sezonowości.Jak łatwo można zauważyć, opisane metody są niezwykle pracochłonne i kło­potliwe dla przedsiębiorstwa, stąd też nie są one stosowane zbyt często. W praktyce najczęściej brane są pod uwagę inne podejścia:—     przedsiębiorstwo wydaje na aktywizację taką sumę, jaka jest możliwa przy jego zasobach,—     wydaje określony procent od obrotu lub sprzedaży,wydaje tyle, ile potrzeba dla osiągnięcia danego cel.

podstawa-obliczen

ABOUT THE AUTHOR

Witaj na moim portalu dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i modelarstwa które od lat jest moją pasją. Zapraszam do czytania !