Breaking News
 |  | 

Marketing

POZNANIE OSOBOWOŚCI

img-responsive

Jest to więc poznawanie osobowości drogą pośrednią. „Projekcja” osobowości opiera się na założeniu, że oceniając innych ludzi (otoczenie, zdarzenia) respondenci przypisują im niektóre swoje cechy, nastroje. Najważniejsze z nich zostaną omówione poniżej.Najbardziej użyteczną i odpowiednią ze wszystkich technik projekcyjnyoh jest test uzupeł­niania zdań. Respondentowi daje się zestaw nie dokończonych zdań, odpowiednio dobranych 1     uszeregowanyoh. Mają one pobudzić wyobraźnię badanych osób, zaś odpowiedzi powinny ujawnić skryte motywy i życzenia konsumentów. Np.: Najlepszym papierosem jest…, Naj­bardziej lubię herbatę…

 

poznanie-osobowosci

ABOUT THE AUTHOR

Witaj na moim portalu dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i modelarstwa które od lat jest moją pasją. Zapraszam do czytania !