Breaking News
 |  | 

Marketing

ISTNIEJĄCE ZALEŻNOŚCI

img-responsive

Istnieje — jak wiadomo —’ Zależność między stop­niem zaufania konsumentów a skutecznością informacyjną reklamy. Dlatego też prowadzi się liczne badania, na podstawie których próbuje się określić skalę zaufania konsumentów w stosunku do działań przedsiębiorstw w tej dziedzinie. Wyniki tego typu badań, uzyskane na podstawie badań ankietowych w RFN przedstawia .W pewnych sytuacjach skutki reklamy mogą być ustalone na podstawie kores­pondencji, otrzymywanej od adresatów reklamy. Na przykład w handlu wysyłko­wym miernikiem takim jest liczba zamówień przesłanych za pośrednictwem poczty. Przy sprzedaży akwizycyjnej pewnym sprawdzianem pośrednich skutków reklamy może być liczba listów zapraszających akwizytorów do złożenia wizyty w mieszka­niach konsumentów, albo w zakładach pracy w przypadku środków produkcji.

istniejace-zaleznosci

ABOUT THE AUTHOR

Witaj na moim portalu dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i modelarstwa które od lat jest moją pasją. Zapraszam do czytania !