Breaking News
 |  | 

Inne tematy

POCZUCIE SAMOWYCHOWANIA

img-responsive

Poczucie samowyobcowania, jak wynika z rozważań Seemana, to przeko­nanie jednostki, że postępowanie zgodne z własnymi przekonaniami jest dla niej szkodliwe, nie pozwala na realizację jej celów. Pojęcie samowyobcowania impli­kuje autodeprecjację, poczucie oderwania od siebie, od swoich poglądów, zaintere­sowań, brak oparcia w sobie samym. Fromm definiuje poczucie wyobcowania ja­ko rodzaj doświadczenia, w którym osoba odczuwa siebie samego jako kogoś ob­cego .Przyjęłam, iż przeciwieństwem poczucia samowyobcowania jest poczucie autonomii jednostki, czyli przekonanie o własnej tożsamości, autentyczności oraz przekonanie, że postępowanie zgodnie z własnymi ideami, poglądami itd.. pozwoli jednostce na realizację wyznaczonych celów.

poczucie-samowychowania

ABOUT THE AUTHOR

Witaj na moim portalu dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i modelarstwa które od lat jest moją pasją. Zapraszam do czytania !