Breaking News
 |  | 

Inne tematy

ZAGROŻENIA W GRUPACH NIEFORMALNYCH

img-responsive

Poważnym zagrożeniem dla dzieci i mło­dzieży były takie grupy nieformalne, jak: chuligani, gitowcy, punki, skini, zady- miarze, bikiniarze, szpanerzy, rastafarianie, sataniści. Grupy te przyciągały mło­dzież modnymi hasłami i obietnicami wolności, swobody, sprawiedliwości, ofe­rowały mocne przeżycia, często wzmacniane alkoholem i narkotykami.Niemal w każdym społeczeństwie były grupy młodzieży kontestującej, któ­re nie akceptowały stylu życia dorosłych. W powojennej historii Polski, aż do ostatnich lat, pojawiły się różne grupy młodzieży, mniej lub bardziej radykal­ne, odcinające się od swoich rówieśników i od dorosłych. Odróżniali się od in­nych więzią między sobą, głoszonymi hasłami, strojem, stylem bycia i zacho­wania, własną ideologią. Poszukiwali dróg wyjścia z rzeczywistości, której nie chcieli zaakceptować, od której uciekali, przeciw której kontestowali.

zagrozenia-w-grupach-nieformalnych

ABOUT THE AUTHOR

Witaj na moim portalu dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i modelarstwa które od lat jest moją pasją. Zapraszam do czytania !