Breaking News
 |  | 

Inne tematy

WŁAŚCIWE USTOSUNKOWANIE DO SYTUACJI

img-responsive

Właściwe ustosunkowanie się do sytuacji konflikto­wych w każdym zespole wychowawczym powinno zawierać następujące eta­py: a) trafne spostrzeganie konfliktu; b) określenie istoty konfliktu; c) wybór rozwiązania, które będzie wspólnie akceptowane (zapewnienie otwartego ko­munikowania się, klimatu zaufania i współpracy); d) przyjęcie i realizacja programu działania w celu usunięcia konfliktu. Jest to oczywiście zaledwie schemat pedagogicznego rozwiązywania sytuacji dysonansowych w szkole w pra­cy pedagogicznej z młodzieżą .Tylko te sposoby rozwiązywania psychicznych konfliktów grupowych można uznać za twórcze i korzystne w wychowaniu, które angażują i rozwijają oso­bowość ich uczestników. Inne formy, np. ukrywanie, zniekształcanie czy na­wet wzniecanie konfliktów są niewątpliwie dla wychowania szkodliwe.

wlasciwe-ustosunkowanie-do-sytuacji

ABOUT THE AUTHOR

Witaj na moim portalu dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i modelarstwa które od lat jest moją pasją. Zapraszam do czytania !