Breaking News
 |  | 

Marketing

ZASOBY NATURALNE

img-responsive

O    różnicach tych decydują zasoby naturalne i zgromadzony oraz odpowiednio zlokalizowany majątek trwały, wiążący zasoby siły roboczej i wpływający na pro­cesy urbanizacyjne. Innym czynnikiem różnicującym jest istnienie i rozwój ośrodków nauki i sztuki, których oddziaływanie na procesy społeczne, a nawet ekonomiczne jest powszechnie doceniane. Przykładem wpływu, jaki wywiera przynależność do danego rejonu na kształtowanie się poziomu konsumpcji, są dane  w której uszeregowano poszczególne rejony Polski według wskaźnika siły ekono­micznej.Oprócz tych przekrojów w postępowaniu marketingowym pojawia się seg­mentacja oparta na tzw. cyklu życia rodziny

zasoby-naturalne

ABOUT THE AUTHOR

Witaj na moim portalu dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i modelarstwa które od lat jest moją pasją. Zapraszam do czytania !