Breaking News
 |  | 

Inne tematy

W OBU ZBIOROWOŚCIACH

img-responsive

W obu zbiorowościach w prawie takim samym stopniu i najbardziej spo­śród innych zadań rozwojowych zaawansowana jest realizacja zadania zwią­zanego z posiadaniem bliskich kolegów, przyjaciół.Uzyskane dane empiryczne sygnalizują, że nieletnie dziewczęta są opóź­nione w realizacji zadań rozwojowych i w mniejszym stopniu zainteresowane są ich realizacją.Należy przypuszczać, iż miały one o wiele gorsze warunki i możliwości kreowania własnego rozwoju w kierunku prospołecznym. Brak było wsparcia zarówno ze strony rodziców, jak i szkoły.Realizowanie zadań rozwojowych przez rozwijające się osoby powinno u- znać się za ważne wyzwanie dla programu oddziaływań w najszerszym tego słowa znaczeniu wychowawczym.Istotnym czynnikiem ułatwiającym podejmowanie i realizację zadań roz­wojowych stosownie do płci i wieku jest wsparcie rodzicielskie, które można zdefiniować jako stwarzanie dziecku odpowiednich warunków i możliwości do podejmowania coraz bardziej aktywności i kreowania własnego rozwoju, oraz podejmowanie takich zachowań wobec dziecka, które dadzą mu poczucie, że jest akceptowane jako osoba przez rodziców.

w-obu-zbiorowosciach

ABOUT THE AUTHOR

Witaj na moim portalu dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i modelarstwa które od lat jest moją pasją. Zapraszam do czytania !