Breaking News
 |  | 

Inne tematy

KONCEPCJA POCZUCIA ALIENACJI

img-responsive

Pomimo, że alienacja jest przedmiotem wielu rozważań teoretycznych, to jed­nak żadne z nich nie zapoczątkowało odrębnej szkoły. Inaczej rzecz się przedsta­wia w przypadku koncepcji Seemana. Podjął on próbę integracji różnych teorii alienacji, co stało się inspiracją różnorodnych prac badawczych. Seeman inaczej rozumiał pojęcie „alienacja” niż Marks. Jak już zaznaczyłam wcześniej, według Marksa alienacja jest obiektywną charakterystyką sytuacji człowieka. Natomiast Seeman odwołuje się do kategorii psychologicznych – subiektywnych stanów oso­by, ponadto stara się on swoje pojęcia prezentować w kategoriach mierzalnych. Punktem wyjścia do pomiarów empirycznych stało się dokonane przezeń rozróż­nienie pięciu wymiarów poczucia alienacji: bezsilności, bezsensu, anomii, izolacji oraz wyobcowania.

koncepcja-poczucia-alienacji

ABOUT THE AUTHOR

Witaj na moim portalu dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i modelarstwa które od lat jest moją pasją. Zapraszam do czytania !