Breaking News
 |  | 

Inne tematy

ZESTAW ZADAŃ ROZWOJOWYCH

img-responsive

Dla potrzeb niniejszych rozważań przytacza się zestaw zadań rozwojowych okresu adolescencji (12-18 lat) według koncepcji wspomnianego wyżej auto­ra. Mianowicie są to:osiągnąć nowe i bardziej dojrzałe stosunki z rówieśnikami obu płci;opanować rolę męską lub kobiecą;zaakceptować własną fizyczność i nauczyć się korzystać efektywnie z możli­wości własnego organizmu oraz odpowiednio się o niego troszczyć;osiągnąć niezależność emocjonalną od rodziców i innych dorosłych;przygotować się do małżeństwa i życia rodzinnego;przygotować się do pracy (kariery zawodowej);osiągnąć zestaw wartości i system etyczny, stanowiące przewodnik po­stępowania, ukształtować własny światopogląd, ideologię; dążyć do osiągnięcia i stopniowo osiągać zachowania społecznie odpo­wiednie.

zestaw-zadan-rozwojowych

ABOUT THE AUTHOR

Witaj na moim portalu dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i modelarstwa które od lat jest moją pasją. Zapraszam do czytania !