Breaking News
 |  | 

Inne tematy

OD NAJMŁODSZYCH LAT

img-responsive

Człowiek już od najmłodszy ch lat szuka kontaktu z innymi ludźmi. Obec­nie dzieci znacznie wcześniej niż dawniej uwalniają się od wpływów wycho­wawczych rodziny i zaczynają funkcjonować w życiu grupy. Obserwując spo­łeczne kontakty dorastającej młodzieży, dostrzegamy następujące grupy rówieśni­cze: rówieśniczy krąg towarzyski, paczka, banda, reakcyjna grupa działania.W obu zbiorowościach badana młodzież w prawie tym samym stopniu i najbardziej spośród innych zadań zaawansowana jest w realizacji zadania związanego z posiadaniem bliskich przyjaciół i przynależności do grupy.Przynależność do grupy rówieśniczej zadeklarowało 75% nieletnich dziew­cząt i 85% badanych ze zbiorowości porównywanej, w tym: 37,3% nieletnich dziewcząt i 48,4% uczennic szkoły odzieżowej przynależało do reakcyjnej grupy działania i dalej odpowiednio, do rówieśniczego kręgu towarzyskiego 25,7% i 31,5%, do „paczek” 21.1% i 20,1%, do bandy swą przynależność zadeklarowało 15,9% badanych, ale tylko nieletnich dziewcząt.

od-najmlodszych-lat

ABOUT THE AUTHOR

Witaj na moim portalu dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i modelarstwa które od lat jest moją pasją. Zapraszam do czytania !