Breaking News
 |  | 

Marketing

PODSTAWOWY PROBLEM

img-responsive

Podstawowym problemem, który zamierza się rozwiązać za pomocą systemu komunikacyjnego, jest dotarcie z informacją o produkcie do pożądanego segmentu rynku, nakłonienie potencjalnych nabywców do zakupu towaru, stwarzając jedno­cześnie sprzyjający klimat wokół producenta i sprzedawcy. Stworzenie takiego syste­mu komunikacyjnego nie jest łatwe, bowiem konieczne jest uwzględnienie zróżni­cowań w zakresie produktu, charakteru rynku i rodzaju konsumenta. System ko­munikacyjny zawiera wiele komponentów, często zmiennych, wśród których reklama, współpraca z otoczeniem (public relations), aktywizacja sprzedaży i sprzedaż oso­bista odgrywają zasadniczą rolę.

podstawowy-problem

ABOUT THE AUTHOR

Witaj na moim portalu dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i modelarstwa które od lat jest moją pasją. Zapraszam do czytania !