Breaking News
 |  | 

Marketing

BADANIA SKUTECZNOŚCI REKLAMY

img-responsive

Reklama jest to każda odpłatna forma zawodowej prezentacji dóbr i usług przez określoną organizacj. Reklamę można rozpatrywać w dwóch aspektach: pierwszy z nich ma charakter kreatywny, sprowadza się do sztuki reklamy, drugi koncentruje się na badaniach skuteczności i efektywności reklamy. Mówiąc o skuteczności reklamy, mamy na myśli stopień osiągnięcia celu, który został postawiony przed reklamą. Najczęściej celem reklamy jest:   utrzymanie lub zmiana wyobrażenia aktualnych i potencjalnych nabywców o  wytwarzanych i sprzedawanych produktach,   wpływanie na zmianę stosunku konsumentów do produktu danego przedsię­biorstwa oraz polepszenia opinii nabywców o jego produkcie, wprowadzenie na rynek nowych towarów,zwiększenie sprzedaży towarów.

 

badania-skutecznosci-reklamy

ABOUT THE AUTHOR

Witaj na moim portalu dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i modelarstwa które od lat jest moją pasją. Zapraszam do czytania !