Breaking News
 |  | 

Inne tematy

OTOCZENIE CZŁOWIEKA

img-responsive

Można podejrzewać, że człowiek otoczony szczególnie „gęstą” siecią społeczną może niekiedy odbierać tę sytuację jako doświadczenie nadmiernej kontroli społecznejLudzie różnią się między sobą potrzebą otrzymywania pomocy od innych. Czasami potrzeba autonomii, bycia kompetentnym, samodzielnym i niezależ­nym, powoduje unikanie pomocy i wsparcia. Czasem to samo zjawisko wywo­łuje nieumiejętność brania od innych pomocy. Czasami przyczyną nieprzyjmo- wania wsparcia jest obawa przed niemożnością odpłacenia się otoczeniu w ten sam sposób.Wydaje się, że istotną rolę w osiągnięciu poczucia samorealizacji i zacho­wania zdrowia psychicznego odgrywa osiągnięcie satysfakcjonującej jednos­tkę proporcji między stopniem związania z innymi, zakresem wspólnoty z oto­czeniem, a potrzebą autonomii i niezależności właściwą każdej jednostce.

otoczenie-czlowieka

ABOUT THE AUTHOR

Witaj na moim portalu dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i modelarstwa które od lat jest moją pasją. Zapraszam do czytania !