Breaking News
 |  | 

Inne tematy

W NIEKTÓRYCH UKŁADACH

img-responsive

Być może właśnie wtedy w niektórych układach ludzi wyraźnie zarysowuje się proces nieprzystosowania, który w pewnych przypadkach charakteryzuje się nie tylko wzrastającym brakiem respektu dla niektórych istotnych norm obowiązują­cych ogół społeczeństwa, nie tylko nie-prówadzi do ich internalizacji, ale wręcz prowadzi do ich_odrzucenia M. Pęczak wskazuje, że „w samej etymo­logii słowa „podkultura” zdaje się zctwierać to. co niższe i co gorsze. Takim przykładem może być agresywne zachowanie się skinów, bijatyki coraz młod­szych „kibiców” na stadionach piłkarskich, wzajemna agresja różnych grup młodzie żvJW tym obszarze mieszczą się m in. podkultury narkomańskie, al­koholowe i przestępcze”. Zachowania aspołeczne i antyspołeczne w wykonaniu członków rozmai­tych negatywnych grup rówieśniczo-koleżeńskich nie są niczym nowym i zna­ne są od dawna.

w-niektorych-ukladach

ABOUT THE AUTHOR

Witaj na moim portalu dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i modelarstwa które od lat jest moją pasją. Zapraszam do czytania !