Breaking News
 |  | 

Inne tematy

W ŚRODOWISKU WYCHOWAWCZYM

img-responsive

W związku z tym rodzi się pytanie, gdzie tkwią przyczyny tych za­grożeń i patologii społecznej i zdrowotnej? Dotychczasowe obserwacje wska­zywały na czynniki środowiskowe, inne upatrywały przyczyny zagrożenia w strukturze psychofizycznej człowieka, jeszcze inne w sytuacjach streso­wych, w systemach ideologicznych. W obecnej sytuacji gwałtownych prze­mian ekonomicznych, społecznych i politycznych należy poddać pilnej obser­wacji przyczyny tych zagrożeń, z jakimi spotykają się dzieci i młodzież w aktualnej rzeczywistości obfitującej w zagrożenia płynące z biosfery i z nie­odpowiedzialnej aktywności człowieka. Pomimo wspaniałych odkryć medycyny do tych naturalnych zagrożeń należy zaliczyć również choroby zakaźne, wirusowe, nieuleczalne, nowotworowe, zawa­ły, cholera, AIDS itp.

w-srodowisku-wychowawczym

ABOUT THE AUTHOR

Witaj na moim portalu dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i modelarstwa które od lat jest moją pasją. Zapraszam do czytania !