Breaking News
 |  | 

Inne tematy

RODZINA POLSKA

img-responsive

Rodzina polska jest osłabiona. Słaba jest więź między małżonkami, luźne więzi między rodzicami i dziećmi .( .Powierzchowność kontaktów, rozwody, życie dla przyjemności, brak czasu na pogłębione kontakty w rodzinie, skłó­cenie w rodzinie prowadzą do poważniejszych zagrożeń takich, jak alkoho­lizm, narkotyki, trójkąty małżeńskie, dewiacje seksualne, a nierzadko tenden­cje samobójcze. To zagrożenie, ta patologia społeczna, jak wskazują badania w Katedrze Psychoprofiłaktyki Społecznej KUL, występują zdecydowanie częściej w rodzinach zdekompletowanych i skłóconych, niż w rodzinach sta­bilnych i harmonijnych. W takiej sytuacji część młodego pokolenia przestało „chcieć mieć”.

rodzina-polska

ABOUT THE AUTHOR

Witaj na moim portalu dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i modelarstwa które od lat jest moją pasją. Zapraszam do czytania !