Breaking News
 |  | 

Inne tematy

CHARAKTER GRUP SPOŁECZNYCH

img-responsive

Czy uczestnictwo w grupach społecznych o charakterze konstruktyw­nym (jak np. związki zawodowe, rodzina, różnego rodzaju kluby), w takim samym stopniu minimalizuje poczucie alienacji, jak uczest­nictwo w grupach o charakterze destruktywnym, np. przynależność do grup nieformalnych o charakterze przestępczym, w zakładach karnych i poprawczych?Czy w warunkach totalitarnych, uczestnictwo w grupach, bez względu na rodzaj tych grup, minimalizuje poczucie alienacji?Sądzić należy, że w tych organizacjach społecznych, w których jednostka może realizować potrzeby wymienione przez Weissa: poczucie bezpieczeństwa, moż­liwość realizacji zainteresowań, pewność siebie, poczucie siły, poczucie ważności, poczucie niezawodności sojuszy, poczucie alienacji będzie mniejsze.

charakter-grup-spolecznych

ABOUT THE AUTHOR

Witaj na moim portalu dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i modelarstwa które od lat jest moją pasją. Zapraszam do czytania !