Breaking News
 |  | 

Inne tematy

WSZELKIE FORMY NIEPOSŁUSZEŃSTWA

img-responsive

Wszelkie formy nieposłuszeństwa karane są biciem, w których starsze roczniki często używają pasów i innych do tych celów „specjalnie przygoto­wanych narzędzi walki”. Nieraz brak wypełnienia polecenia kwitują „dobro­cią dla zwierząt”, które różne grupy w różne dni ustalają.Te formy zachowań ukazują na pewne podobieństwa z zachowaniami ski­nów, neofaszystów, yob, a nawet satanistów, a także innych członków podkultur młodzieżowych, których osobliwość sprowadza się do poniżania godności innego człowieka wraz ze stosowaniem różnych odmian agresji .Swoim wyglądem zewnętrznym członkowie grup utrudniających funkcjo­nowanie „kotom” w zasadzie nie różnią się od pozostałej młodzieży. Ich eks­plozja działania występuje w pierwszych miesiącach roku szkolnego (wrze­sień, październik, listopad, grudzień), później ich działania, najczęściej po różnych „otrzęsinach”, przyjmują mniej ekstremalne i drastyczne formy dzia­łania, a także zmniejsza się ich zasięg oddziaływań, nie znaczy to jednak, że grupy te przestają istnieć. Jak twierdzą ich uczestnicy, „zawsze znajdują się oso­by, które należy tępić”.

wszelkie-formy-nieposluszenstwa

ABOUT THE AUTHOR

Witaj na moim portalu dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i modelarstwa które od lat jest moją pasją. Zapraszam do czytania !