Breaking News
 |  | 

Inne tematy

UŻYWANE SŁOWNICTWO

img-responsive

W innych zaś chłopcy i dziewczęta tworzą grupy, w których jednak dziewczę­ta, jeśli nawet są pełnoprawnymi członkami, to tylko wspierają działalność  chłopców, np. stosują „nagonkę kotów”, „wabienie” itp.Jednakże z uzyska­nych danych wynika też, że w niektórych typach szkół, zwłaszcza liceach o- gólnokształcących, dziewczęta pełnią role przywódcze w szykanowaniu „ko­tów”, ą wliceach medycznych same tworzą tego rodzaju grupy.Słownictwo grup nieformalnych dręczących „koty” to młodzieżowy żargon urozmaicony wyrazami powszechnie uznawanymi za obraźliwe, ze specyficz­nymi nazwami realizowanych zadań. Członkami grup szykanujących „koty” są najczęściej osoby, które były dręczone w klasie pierwszej i jak sami okre­ślają, starają się „zapłacić za swoje”, ale także i inne uwarunkowania psycho-społeczne takie, jak: chęć zaimponowania, chęć dorównania, możliwości wy­życia itp. stanowią stymulatory decydujące o staranie się i przyjęcie w poczet członków grupy.

uzywane-slownictwo

ABOUT THE AUTHOR

Witaj na moim portalu dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i modelarstwa które od lat jest moją pasją. Zapraszam do czytania !