Breaking News
 |  | 

Marketing

WIELKA ROLA

img-responsive

Stąd też wielką rolę odgry­wają tutaj takie czynniki, jak kwalifikacje ankieterów, szkolenie teoretyczne i pra-‘ ktyczne oraz kontrola badań. Utrzymywanie w przedsiębiorstwie własnego zespołu ankieterów jest kosztowne, dlatego też niewiele jest takich organizacji, które rozporządzają własnym zespołem. Przeważnie przeprowadzanie wywiadów bezpośrednich zleca się instytucjom wy­specjalizowanym, na przykład agencjom usługowym dysponującym własnym zespo­łem ankieterów.Wywiady telefoniczne są w szerokim zakresie stosowane w badaniach rynku w krajach dysponujących dużą liczbą prywatnych aparatów telefonicznych. Tę me­todę stosuje się dla zasięgnięcia opinii respondentów w sprawie wąskich tematów.

wielka-rola

ABOUT THE AUTHOR

Witaj na moim portalu dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i modelarstwa które od lat jest moją pasją. Zapraszam do czytania !