Breaking News
 |  | 

Inne tematy

POTRZEBNA WERSJA

img-responsive

Oczywiście, pedagogika na te pytania nie umie dziś dać kompetentnych od­powiedzi, ale nie rozstrzyga ich także współczesna psychologia i inne nauki po­krewne. Jednak bez tych odpowiedzi nie będzie możliwe wypracowanie adekwat­nej do czasów, w jakich żyjemy, teorii i metodyki wychowania. Potrzebna jest nam przynajmniej jej wersja uzupełniona o te elementy, które odnoszą się do dialek­tycznego rozpatrywania realnego procesu wychowania, a więc widzenia go zara­zem w aspekcie dysonansu i konsonansu społecznego (jednostkowego i grupowe­go). Jeśli bowiem uznać zjawiska dysonansu za normalną cechę i atrybut funkcjo­nowania i rozwoju społeczeństw, to nasuwa się pytanie: czy działalność wycho­wawcza polegać ma na eliminacji konfliktów życia społecznego, na ich „ ukry­waniu” przed wychowankami czy też może na ich wywoływaniu lub pogłębianiu ?

potrzebna-wersja

ABOUT THE AUTHOR

Witaj na moim portalu dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i modelarstwa które od lat jest moją pasją. Zapraszam do czytania !