Breaking News
 |  | 

Inne tematy

NAŚLADOWNICTWO ZACHOWAŃ

img-responsive

Należy natomiast uznać, że dręczenie „kotów” jest naśladownictwem zacho­wań ludzi przebywających w innych instytucjach, przeniesionym do środo­wiska szkolnego. Przyjąć też należy, w oparciu o przedstawione dane empi­ryczne, że skumulowana postać czynników tkwiących w uwarunkowaniach biopsychospołecznych badanych stymulowała ich do tworzenia utrudnień przystosowawczych młodszym. W zespole tych stymulatów ujawniają się me­chanizmy naśladownictwa społecznego, chęć „odegrania”, a także wadliwa samorealizacja badanych. Można też przypuszczać, że o wyborze przez bada­nych tak wypaczonych form samorealizacji zadecydowały ich warunki życia w najbliższym otoczeniu społecznym oraz sposoby zaspokojenia potrzeby uz­nania wśród kolegów szkolnych.

nasladownictwo-zachowan

ABOUT THE AUTHOR

Witaj na moim portalu dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i modelarstwa które od lat jest moją pasją. Zapraszam do czytania !