Breaking News
 |  | 

Inne tematy

REAGOWANIE NA ALIENACJĘ

img-responsive

Zdaniem Korzeniowskiego sposoby reagowania na alienację będą różne, w za­leżności od tego czy jednostka zdaje sobie sprawę ze swojej alienacji, czy nie.Brak uświadomienia alienacji sprawia, że jednostka nie spostrzega niczego niepokojącego w swojej sytuacji. Zachowuje się w sposób konformistyczny. Jednak samopoczucie takiej osoby nie musi być doskonale. Często poszukuje ona pomocy psychologa.Uświadomienie sobie swojej alienacji prowadzi, zdaniem Korzeniowskie­go, do reakcji kierowanych do struktury , ja”: apatia, rozpacz, poczucie bezce­lowości lub reakcji kierowanych do struktury społecznej: krytycyzm, odrzu­cenie, bunt.

reagowanie-na-alienacje

ABOUT THE AUTHOR

Witaj na moim portalu dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i modelarstwa które od lat jest moją pasją. Zapraszam do czytania !