Breaking News
 |  | 

Inne tematy

LOGICZNA KONSEKWENCJA SYTUACJI

img-responsive

Tak więc, dobrowolnie zgłaszający się do Synanonu narkomani na ogół znajdowali się w ciężkim stanie fizycznym. Ich organizm był odwodniony, po­zbawiony witamin i białka, a umysł opanowany przez lęk i cierpienie. Ludzie ci w rezultacie wieloletniej przerwy w nauce, pracy i w ogóle w życiu spo­łecznym, wypadli z systematycznych rygorów i pod względem normalnego funkcjonowania znaleźli się daleko poza swymi rówieśnikami. Logiczną kon­sekwencją powyższej sytuacji powinno więc być stworzenie takiego reżimu, który w przyspieszonym czasie pozwoliłby na odrobienie zaległości oraz wdrożenią tych osób do dyscypliny i zorganizowanego działania. Dlatego też w Sy- nanonie czas na dochodzenie do siebie pod względem zdrowotnym łączył się z rehabilitacją społeczną. I kiedy stan fizyczny nowo przyjętych ulegał po­prawie, mieli oni także już za sobą trening społeczny i byli wdrożeni do naj­prostszych na razie form aktywności życiowej.

logiczna-konsekwencja-sytuacji

ABOUT THE AUTHOR

Witaj na moim portalu dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i modelarstwa które od lat jest moją pasją. Zapraszam do czytania !